Kutsal Toprak Kokusu

Kutsal Toprak Kokusu hikayesinden

…Toprağın tesirinden bihaber yaşayan, münhal bir halde boşluk dolduran insanlara merhametli olduğum için acıyorum. Asıl sahibinin üstünde oradan oraya dolaşan, hep bir şey aradığı belli olan insanlar yığını yaşayan ölüleri tasvir ediyor adeta. Gayesi yitirilmiş bir yaşamın nirvanası olamaz. Tasavvur edilen bir hayata cevaz vermek için toprak anaya bir soru sormalıyız belki de bağrına düşmeden önce…

…Heyecanla; “Anne sen hiç ha-yatında solucan gördün mü?” diye soruyor. Düşünüyo-rum! Lakin zihnimde solucanın varoluş nedeniyle ilgili bir bilgi yok maalesef. Daha önce görmüş olmam zihnimde anlamlı bir yer işgal etmiyor şimdi. Doğduğum günden bugüne dek sorgulanmamış ne çok yaşanmışlıklarım ol-muş yeni fark ediyorum…

…Toprak ana, gök atanın varlığı ile geri planda kalmaz. Kavuşamayan iki sevgili gibi görünen yerle gökyüzünün birlikteliğinden bir cihan doğar. Gök kubbenin özgür kanatları altında, yer ananın şefkatli kol-larında bir evren dolusu insan yaşar. İyi ve kötü insan-lar… Ruhunu kötülüğe satmışlarla gökyüzüne salmışlar arasında yaşamın muvazenesi doğar…

…Doğadaki hiçbir canlı yok olmak için düşmez toprağa. Nice sevdiklerini toprağa verenlerin düzenli olarak, mezar kılığına bürünmüş toprak anayla konuşmasının, görünenden daha ulvi bir nedeni vardır. Boyut değiştirmiş sevdiklerimizle aramızdaki en kuvvetli ve en kıymetli bağı o sağlar. Babaannemin mezarına giderken yaşadığım heyecan bu bağın en büyük sembolü niteliğindedir. Gittikçe çorak bir toprakla benzeşen dedemin yüzü ve elleri, sevgili eşinin mezarında hasretle dolaşır, kim bilir ağzından hangi sözcükler dökülür. Tek taraflıymış gibi gözüken bu konuşmadan sonraki varılan esrarengiz rahatlama ve dinginlik sadece toprağa ve toprağın altındakilere duyulan özlem ve hasret algısı değildir. Hiçbir şeyin yok olmadığı kâinatta, her bir sondan doğan yeni başlangıçlar, fiziğin ve metafiziğin dönüşümü, kâinatın varoluş kanıtıdır. Var olmama belgesi veren kimse yoktur ama varoluşun belgesi bir senet gibi toprakta gizlidir…

…Başkaldırmış bir filizden fidana uzanan tılsım, toprağa düşen bedenin dönüşümünden aşan ve maddeden öteye uzanan büyük güçle aynı hafiflikte. Ruhun tohumunu top-rağa eken de hayat, kızımın küçük elleriyle saçtığı tohumu ektiren de. İkisinin de güçlerinin ardında saklanan bir Sa-hip sessizce göz kırpar. Varlığını hissettiğim Yüce Sev-gi’nin dünyadaki izdüşümü olduğumuzu toprağa bakınca görebiliyorum artık…

Kalbim Kafesim/ Kanguru Yayınları 2018

Satın al